زندگی کردیم ؟

بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود ،

بیخودی حرص زدیم سهم مان کم نشود،

ماخدا را با خود سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم ،

ما به هم بد کردیم ،

ما به هم بدگفتیم ،

ما حقیقتها را زیر پا له کردیم و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم،

روی هرحادثه ای حرفی از پول زدیم، از شما میپرسم ما که را گول زدیم...؟


/ 3 نظر / 5 بازدید
pic love

سلام حال شما؟ به نظر من رو اصول ازدواج کردن بهتره تا اینکه زود باشه حتی اگه به قول شما ترشیده هم باشه باز رو اصول باشه خوشبخت بشه بهتره تا اینکه زود ازدواج کنه و بعد چند سالم طلاق...