نازکش خوبی دارم !

هروقت خودم را برای خدا لوس کرده ام ، هر وقت نشسته ام برایش اشک تمساح ریخته ام ،هر وقت گفته ام :دیگه ازت چیزی نمی خوام ، هر وقت گفته ام قهر قهر تا قیامت ...هر وقت گفته ام :نعوذ بالله تو چرا برای من خدایی نمی کنی ؟!

یکی دو روز بعد خدا کارها را روبه راه کرده ،چیزی که خواسته ام را گذاشته کف دستم ،حسابی نازم را کشیده ،حسابی خدایی کرده برایم !!

+خدایا این دختر غر غرو را ببخش !!

/ 6 نظر / 6 بازدید
بهار

خوش به حالت! خدا که اصلا منو نمیبینه!دورم یه خط قرمز کشیده[ناراحت]

ریحانه

قبلا لطف خدا رو نسبت به خودم بیشتر حس میکردم ولی الان فکر کنم خدا اصلا منو نمیبینه!

بانوی بهمن ماه

یاده خودم افتادم که چقدر خدا رو تهدید میکنم و بعدش جواب میگیرم ![نیشخند]

alma

خوش به حالت ، من وقتی قهر میکنم ، مجبور میشم خودم دوباره آشتی کنم[نیشخند]