می دونم مردها اینطوری ان ،ولی ...

خیر سرت کلی کتاب روانشناسی خوانده باشی  و سخنرانی گوش داده باشی من باب تفاوت های مردان و زنان ،مثلا این را هزار بار خوانده  و شنیده باشی که مردها در ابراز احساسات ضعیفند ، محبتشان را با رفتار نشان میدهند نه با دو سه تا کلمه قربانت بروم و بمیرم برایت و تو عشق گوگولی مگولی من هستی و ...

بعد همین تو با همه ادعای دانستن و خواندن و شنیدن این جور تفاوت ها ،بزرگترین مشکل زندگیت این باشد که چرا آقای همسر مثل تو احساساتی نیست ،چرا وقت و بی وقت قربان صدقه قد و بالا و چشم و ابرویت نمی رود ؟! ها ؟ واقعا چرا ؟!عصبانی

+پست نامرتبط اما دوست داشتنی

/ 7 نظر / 33 بازدید
بهار

ذات ما زنها همینه احتیاج داریم به شنیدن.... اما حیف که مردها نمیدونن.

خواننده خاموش

عروس خانم سخت نگیر مهم اینه که بارفتاروکاراش مهربونیشو نشون بده[لبخند]

فاطمه

گلبهار خوبم، عزززیزم... اجازه بده من ازت تعریف میکنم : گلبهار خوش اخلاقمون گلبهار پاکمون گلبهار شوخ طبع مون گلبهار دلسوزمون گلبهار کم توقع مون ... هرچند اینا جای اصل کاری رو نمیگیره [چشمک][چشمک]

لایتراکان

سلام عزیزم. خیلی رک و روراست بهشون بگو که دوست داری گاهی کلامی ابراز محبت کنند.

به روشنی یک لبخند :)

سلوم از اینجا رد میشدم گفتم نظرمو بگم [نیشخند] بهش بگو ... بگو دوست داری از زبونش بشنوی . البته با شوخی و این حرفها . گاهی وقت ها همه سعیشون رو میکنن عالی باشن ولی شاید حواسش به این مورد نیست ازش بخواه این طوری باشه [لبخند]

به روشنی یک لبخند :)

حتما نوشته ها تو دوست دارم عروس خانوم[قلب] اوهوم دقیقا . من همسرم ابراز علاقه میکنه ولی با این حال ما دخملا هی دوست داریم بشنویم [نیشخند] هرچه قدر بشنویم انگار کمه... مثلا خود من یادمه یه بار خیلی دلم میخواست بشنوم گفتم سه ثانیه وقت داری بهم ابراز علاقه کنی وگرنه .... بعد شروع کردم شمارش معکوس همین شوخیا و ... باعث میشه بیشتر حواسشون باشه!!!

پشه

دلش میخواد[نیشخند]