خسته ام !

به دنیا بگوئید بایستد!!

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تسنیم

دنیا بایستد که ما ترشیده تر نشیم؟[نیشخند]

نادر

چرا به چنین نتیجه ی رسیدی؟ شما که خیلی سخت اندیش نبودی؟ به خدا متکی باش و به سفره دلت مهمونش کن . فقط خداست که با ماست.

خانومِ میم

چی شده خانومی؟؟ تا خدا هست غم چ حرفی داره برا زدن؟

یک دختر

چشم[نیشخند] دنیا وایسا من میخوام پیاده شم[نیشخند]

تسنیم

سلام. شوخی کردم ناراحت نشو،دنیا سرای امتحانه عزیزم.ان مع العسر یسرا...[گل][ماچ]

نادر

د نه دیگه[متفکر]

ساحل

آرزو میکنم این حس زودی بگذره جاش دنیا دنیا شادی مهمون دلت بشه

ساحل

حالت چطوره دوست گلم؟