چون گفتم نه طلبکار شد !

در جواب درخواست میم که کاری رو ازم می خواست گفتم "نه " ، شهامت به خرج دادم و گفتم نه .شهامت چون نه گفتن مهارتیه که هیچ جا بهمون یاد ندادن .یاد ندادن که همیشه قرار نیست برای محبوب و خوب به نظر رسیدن بله بگیم .میشه نه گفت و شهامت این رو داشت که اخم و تخم های شنونده نه رو تحمل کرد .

فکر می کنم همون قدر که مهمه "نه گفتن " رو یاد بگیریم به همون اندازه هم باید یاد بگیریم نه بشنویم .یاد بگیریم در رابطه با مردم فرق بین وظیفه و لطف رو که گاهی خیلی گنگه و مبهمه بشناسیم .بدونیم اگر کسی هزار بار یه لطفی رو در حق ما می کنه ،برای هزار و یکمین بار حق داره اون لطف رو انجام نده .حق داره بگه "نه ".

نه گفتن و نه شنیدن رو باید یاد بگیریم !

/ 1 نظر / 32 بازدید
بهار

:-)