خدا اجازه ؟!

جناب خدای عزیز !!

اگر این حرفهای مرا به پای کفر می گذاری از همین اول بگو تا لال مونی بگیرم و حرف نزنم ...بگذار به پای اینکه وسط این امتحانی که داری میگیری بنده ای  که توی امتحانت وامانده برای یک لحظه دستش را می برد بالا و می گوید :"خدا اجازه ؟!

میشه ما بریم بیرون ؟!"

و تو بگویی :" وقت امتحان هنوز تموم نشده !"

و بنده ات بگوید "خدا اجازه ما می دونیم که رفوزه شدیم !...دیگه چه امتحانی؟ 

خدا اجازه ؟!

از همه از این امتحان های سخت می گیری ؟! "

/ 3 نظر / 21 بازدید
ریحانه

میگن خدا اونایی رو که بیشتر دوست داره امتحان شون میکنه. سخته ولی باید آدم صبوری بود

ریحانه

میگم گل بهار جان میدونی چرا کنار اسم من پرچم آمریکا میاد؟من پرچم ایران رو میخوام