آدم نشدیم !

کوتاه ترین داستان دنیا :روزی روزگاری خدا مارا آفرید تا آدم باشیم

....قصه ما به سررسید

خدا به خواستش نرسید .

/ 4 نظر / 5 بازدید

hehe,kheili bahal bood [نیشخند]

[چشمک]

ميلاد

بهترين و واقعيترين داستان دنيا همينه !! [چشمک] [گل]