عادت های کهنه

بیشــتر مـــردم منــتظر فرا رسیدن ســال نــو هستــند

تا دوبــاره به عـــادت های کهـــنه مشــــغول شونـــد ...

" پائولو کوئلیو "

 

پ.ن :با خودم خیلی قرار ها گذاشته بودم برای سال جدید .یکی اش اینکه دست از سر نت بردارم .دارم معتاد میشم .فکر کنم شب اول قبر به جای اینکه به سوال نکیر ومنکر رو جواب بدم برگردم بگم :من یادم رفت در مورد شما یه پست بذارم .میشه به من نت بدین ؟!!دارم بر می گردم به عادت های کهنه ام ....

/ 1 نظر / 5 بازدید