ماترشیدیم مردتیکه هنوز نیومده !

این اس ام اس رو یکی از دوستام برام فرستاده .البته این دوست محترم به تازگی ازدواج فرموده .بنابر این به نظر می رسه این رو برای چزاندن ما فرستاده باشه :

اول دبستان خوندیم :

«آن مرد آمد »

سالها گذشت ،ما ترشیدیم ،

مردتیکه هنوز نیومده !

/ 2 نظر / 5 بازدید