نیمه گمشده

حرف هایی هست برای "گفتن"

که اگر گوشی نبود نمی گوییم .

و حرف هایی هست برای "نگفتن"

حرف هایی که هرگز سر به "ابتذال گفتن" فرود نمی آرند.
حرف هایی شگفت ،
زیبا
و
اهورایی
همین هایند ،
و سرمایه ماورایی هر کسی به اندازه حرف هایی است
که برای نگفتن دارد ،
حرف های بی تاب و طاقت فرسا ،
که همچون زبانه های بی قرار آتشند،
و کلماتش هر یک ،
انفجاری را به بند کشیده اند ،
کلماتی که پاره های "بودن" آدمی اند ....

حرفهایی هست برای نگفتن
و ارزش عمیــق هر کس
به اندازه حرفهایی است
که برای نگفتن دارد


دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 6 بازدید

زيباااااااااااااست [گل][گل][ماچ][قلب]

hm

گرچه خاموشی سرآغاز فراموشی ست خامشی بهتر