آدم پشیمانی های بزرگ

من آدم تصمیم های برق آسا هستم .آدم این هستم که در یک لحظه یک تصمیم خاص هر چه می خواهد باشد -گرفتن یک لباس ، حذف وبلاگ ، جواب رد دادن به فلان خواستگار و...- مثل یک شهاب سنگ با سرعت نور از سرم بگذرد و من در جا آن را بقاپم و بگذارم در سبد تصمیم هایی که برای زندگی ام می گیرم  .

من آدم پشیمانی های بزرگ هم هستم !! 

/ 0 نظر / 4 بازدید