اگه ترشی نخوری !

مامان جانمان ترشی گذاشته (خودم رو نگفتم !خلط مبحث نشه یه وقت )دوست جانمان چون می داند ما عاشق لیته ایم برایمان ترشی لیته آورده. همراه ناهار و شام ترشی می خوریم جاتان خالی .کم مانده کنار کره و پنیر صبحانه ترشی هم بگذاریم-چه شود -

نگران آینده ام دوستان .نگران کاری که ترشی با مغز آدم میکند !!نگرانمنیشخند

+این کلمه -خلط مبحث_حالم رو بهم میزنه !

/ 7 نظر / 7 بازدید
یک دختر

راستش برا اولین بار خواستم برم تو سایتی که گفتی بهت رای بدم چون هیچ وقت حس اینکه برم رای بدمو ندارم ولی تا رفتم کفت باید عضو شی منم حسش نبود عضو شم[ناراحت]

زی زی

سللم همینطوری پیام گذاشتم بگم بیادتم دوسته عزیز و میخونمت ..... کجاست اهل دلی تا به یاری ام برسد دلم گرفته دعام کن ..

شادی

سلام عزیزم والله حرفی نیست جز اینکه دوست دارم.[قلب]

حس باران

بنده هم خیلی دوست میدارم ولی واسه من خوب نیست قراره چیکار بکنه با مغز ادم یعنی؟؟؟؟؟؟

ماری

وای از این ترشی[اضطراب]...........

زری

این "یادداشت های خصوصی رمز دار" در حد مرگ با روح و روان و حس کنجکاوی (فوضولی نه ها) آدم بازی میکنن! نکن این کارو دختر;-) مدیریت محترم سایت لطفأ رسیدگی کنن:-D