آنچه می دانیم

فاصله بین آن چیزی که در مورد خوب زندگی کردن می دانیم و چیزهایی که می دانیم و به آن عمل می کنیم زیاد است ؛ یا حداقل در مورد من زیاد است و این اصلا خوب نیست !

/ 2 نظر / 34 بازدید
نادر

زندگی مث یه اسب نجیب وحشی ست که تمایل دارد به هر سویی برود، لازمه ‌ش این‌ه که عنان‌ش رو در اختیار بگیری. یعنی اینکه ارباب ِ زندگی باشی نه زندگی ارباب‌ت.[چشمک]

بانو پاپیون

تا جایی که من تو اطرافم دیدم برای همه زیاده این فاصله !