نگرانی

گمونم اسب سفید شاهزاده منو کشتن و باهاش سوسیس درست کردن وگرنه امکان نداشت اینقده دیر کنه!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
کوتلاس

ای بابا... عزیز... این حرفا چیه برو حال کن گور بابای دنیا...

حمید

سلام نگران نباش حتما اسبشو رها کرده با پای پیاده و نعلین به دست داره میاد که خودشو تو بوته آزمایش بسنجه که لایق شما هست و در راه عشق و رسیدن شما چقدر به خار مغیلان تحمل داره .کسی نمی خواد به من تبریک بگه[بغل]