پست زنانه

هیچ چیز بدتر از این نیست که یکماه کامل تو این هوای بالای 40درجه روزه بگیری ! نه تعطیلاتی، نه مرخصی هفتگی ای ! نه عذر شرعی ای !!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
لایتراکان

اوا چرا؟! [تعجب] خوبی؟![خنثی]