بقچه دلم

"چقدر بقچه دلم سنگین است .می ترسم بازش که کنی دامنت پر شود از غم های من  .سنگینی اش را خودم نمی توانم تحمل کنم چه رسد به تو .یک لشکر اشک پشت پلکهایم نشسته اند آماده باش تا بر روی گونه هایم خراب شوند .راست است که تا درد نباشد نمی توانی شاعر شوی .گفته بودم دخی خانه دار می شود نمی دانستم قرار است شاعر شوم .متن ادبی بنویسم .با کلمات بازی کنم .دخی کجا و شاعری کجا؟ عاشق نشده ام .گمان مسخره نکنید !! عاشقی در برابر غم های من بازی کودکانه است که فرصت اش را ندارم .وای به حال دلم اگر بخواهد بقچه اش را با بار عاشقی سنگین تر کند این روزها فقط دلم پر است از غم ،غم ،غم ....و غم شاید ندانی که چقدر سنگین است آنقدر که اگر بر دلت بنشیند سنگینی اش نزدیک است خفه ات کند .راه گلویت را ببندد دوست داری بروی یک جای دنیا که صدای فریادت نگاه ها را متوجه ات نکند و تا می توانی  داد بکشی شاید سبک شوی ....

حالا که نه ولی اگر روزی همراهم امدی نمی خواهم غم هایم را کم کنی .توقع ندارم با من دنبال جایی بگردی که بشود راحت فریاد کشید ،خیالت راحت !بقچه غم هایم را اگر نخواهی حتی برای لحظه ای خستگی در کردن هم که شده به دست هایت نخواهم داد ولی ....نشود که بقچه دلم را با غم دیگری _شاید غم نامهربانی ،بی وفایی ،چه می دانم هر غمی از نوع غم های همسرانه _سنگین کنی .سنگین تر نکنی بقچه دلم را رفیق !!"

پ.ن :به سبک چهل نامه کوتاه به همسرم نوشتم البته به همسر اینده ام !

این مطلب کاملا شخصی است پس دوست ندارم از آن جایی استفاده شود .

/ 2 نظر / 2 بازدید
مریم

سلام مریم هستم به وبلاگت اومدم تا تو هم به سایت من سر بزنی بیا یه سری به من بزن و وبلاگت را به جمع دوستان من اضافه کن تا توی لیست من اضافه بشی و آدرست را داشته باشم بهت هر روز سر بزنم منتظرتم بیا وبلاگت را ثبت کن

mostafa67

تو هم که بقچت مثل منه[ابرو]