سمفونی مردگان

خیلی وقت بود که توی کتابخانه با زبان بی زبانی می گفت من رو بخون .ولی طرح روی جلدش مانع می شد .طرح سرد و بی روحی داره !ولی بالاخره  گرفتم دستم و اگر مجبور نبودم  زمین نمی گذاشتمش .داستان جالب و گیرا ،نثر روان و ...شخصیت آیدین که دوست داشتنی است و چون با بقیه آدمهای دور و برش متفاوت است ،چون پول برایش مهم نیست ،چون عاشق می شود و...ادمهای دیگر قبولش ندارند .حتما حتما این کتاب را بخونید .

/ 2 نظر / 6 بازدید
رزا

نویسنده و انتشاراتش رو میگی عزیزم؟