کاش ...

گاهی اوقات دلم می خواهد چمدانم را -خاطرات خوب و بدم را - یکجا زمین بگذارم  ، با همه آدمهای زندگی ام خداحافظی کنم بعد بروم ترمز اضطراری قطار را بکشم بگویم :وایستا دنیا ...می خوام پیاده شم !!

/ 1 نظر / 6 بازدید
ریحانه

کاملا با شما موافقم. دلم میخواد از این زندگی از این خونه از این شهر برم اصلا یه مدت از اینجا دور باشم.