عنوانم نمی آد!

باید جفت گوشهایم را ببرم بندازم دور .آن وقت همین فردا میروم اموزشگاه رانندگی اسم می نویسم .قبض های تلفن و گاز و ...توی کیفم مچاله نمی شود .کتابهای درسی ام  که با همه بی زبانی این روز ها صدایشان در امده را می خوانم و...

گوش که نداشته باشم  دیگر کارهایم را "پشت گوش "نمی اندازم ...

+بدجور از این عادت بد عذاب می کشم .

/ 3 نظر / 4 بازدید
یک دختر

منم خیلی وقتا این عادتودارم[ناراحت]

حس باران

هیچ وقت کار امروز رو به فدا ننداز، فردا یه عالمه کار داری! قشنگ بنداز واسه دو سه هفته دیگه که خیالتم راحت باشه...[نیشخند]

ریحانه

من که به مامانم میگم دعوام کن یا کتکم بزن شاید به خودم بیام مامانم میگه مگه بچه ای بزنمت؟