تکرار نشدنی

یک بار به من قرعه عاشق شدن افتاد

یک بار دگر، بار دگر، بار دگر...نه!

/ 3 نظر / 40 بازدید
پشه

یکبار نشد قرعۀ عاشق به من افتد! ترشیده شدم،وای دگر، وای دگر، نه![گریه][نیشخند][گریه] شعر از «پشه»

محمد

متن قشنگی بود ولی نظر پشه خیلی باحال بود

پیرامید

واااااااااای کامنت پشه خیلی باحال بود! [نیشخند]