نیمه پنهان ماه

... بی هوا خندید، انگار چیزی ذهنش را قلقلک داده باشد؛ او حتی نفهمیده بود یعنی اصلا ندیده بود که سر مصطفی مو ندارد! دو ماه از ازدواجشان می گذشت که دوستش مسأله را پیش کشید«غاده! در ازدواج تو یک چیز بالاخره برای من روشن نشد. تو از خواستگارهایت خیلی ایراد می گرفتی، این بلند است، این کوتاه است... مثل این که می خواستی یک نفر باشد که سر و شکلش نقص نداشته باشد. حالا من تعجبم چه طور دکتر را که سرش مو ندارد قبول کردی؟»

غاده یادش بود که چه طور با تعجب دوستش را نگاه کرد. حتی دلخور شد و بحث کرد که «مصطفی کچل نیست. تو اشتباه می کنی.» دوستش فکر می کرد غاده دیوانه شده است که تا حالا این را نفهمیده.

آن روز همین که رسید خانه، در را باز کرد و چشمش افتاد به مصطفی، شروع کرد به خندیدن. مصطفی پرسید «چرا می خندی؟» و غاده که چشم هایش از خنده به اشک نشسته بود گفت «مصطفی، تو کچلی؟ من نمی دانستم!» و آن وقت مصطفی هم شروع کرد به خندیدن و حتی قضیه را برای امام موسی هم تعریف کرد. از آن به بعد آقای صدر همیشه به مصطفی می گفت: «شما چه کار کردید که غاده شما را ندید؟»

پ.ن:پارسال که نمایشگاه بودم کتابهای نیمه پنهان ماه طرفدار زیاد داشت .خودم سه
 
چهار تایی خریدم .حتما این کتاب ها رو بخونین .
 
 
/ 5 نظر / 7 بازدید
apricot

عـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی [قلب]

2

توضیحات آخر این مطلبت که در مورد کتاب و نمایشگاه بود، دو تا خط با هم قاطی شده و تو هم افتاده و برام خوانا نیست!

مرتضی

سلام به قول بچه ها کچل ظاهری باشی اشکال نداره اما خدا نکنه کچل معنوی باشی! این از جملات خودم بو این همه شما گفتی اینم از طرف ما تقدیم به شوما......

محمد طاهری

من کل این مجموعه رو خوندم. خوندنش رو هم به همه توصیه کردم. خودم وقتی بعضی از ماجراها رو می دیدم فکر می کردم افسانه می خونم...