برای نیمه گمشده

"روز ها را نمی شناسم

و در انتظار آمدنت

بهارها را شماره می کنم

ای سبز چشم من

اینک چهار فصل

دیریست رفته اند

پس در کدام روز

در قاب خاطرم تصویر می شوی ؟"

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدی

چرا پستی که مربوط به انتخابات بود رو پاک کردی.ناراحت شدم ازت.مگه برات چی میشد؟راستی بخش" ارتباط با ما" مشکل داشت اینجا حرف رو زدم