شهر خدا

"فکر می کنم خدا برای یک رابطه  عاشقانه از جانب بنده اش دلش تنگ شده است .دوست دارد تو هم یکبار به او عاشقانه نگاه کنی .از این همه حواس پرتی تو خسته شده و می خواهد تو به او توجه  کنی ،نه چون به تو و توجه تو نیازمند است ، چون به تو علاقه دارد و هر دوستی دوست دارد دوستش به او توجه کند،و می خواهد تو به این وسیله ارزش پیدا کنی .تازه تو هم که دوست او هستی ،فقط فراموش کرده ای ،می خواهد به یادت بیاورد "

******

"یکی از آداب مهم رمضان این است که در این ماه خوبی های خود را افزایش دهیم و بیش از پیش به کارهای خوب اقدام کنیم .اگر خدای مهربان در این ماه قدم های فراوانی به سمت ما برداشته است ما هم نیم قدمی به سوی او برداریم ." 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ریحانه

چه متن قشنگی