یکی که نیست

یکی باید باشد که وقت دلتنگی بتوانی جلویش گوله گوله اشک بریزی و مثل بچه آدم بگویی چه مرگت است .

یکی باید باشد که نیست....

/ 1 نظر / 6 بازدید
ریحانه

آره واقعا[ناراحت] چند وقت پیش نصف شبی یه خواب خیلی وحشتناک دیدم انقدر می ترسیدم دلم میخواست یکی رو بیدار کنم خوابمو براش تعریف کنم ولی همه در خواب عمیق بودند. از ترس تا صبح خوابم نبرد.