زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

نازکش خوبی دارم !

هروقت خودم را برای خدا لوس کرده ام ، هر وقت نشسته ام برایش اشک تمساح ریخته ام ،هر وقت گفته ام :دیگه ازت چیزی نمی خوام ، هر وقت گفته ام قهر قهر تا قیامت ...هر وقت گفته ام :نعوذ بالله تو چرا برای من خدایی نمی کنی ؟!

یکی دو روز بعد خدا کارها را روبه راه کرده ،چیزی که خواسته ام را گذاشته کف دستم ،حسابی نازم را کشیده ،حسابی خدایی کرده برایم !!

+خدایا این دختر غر غرو را ببخش !!

+ گلبهار ; ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()