زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

اگه ترشی نخوری !

مامان جانمان ترشی گذاشته (خودم رو نگفتم !خلط مبحث نشه یه وقت )دوست جانمان چون می داند ما عاشق لیته ایم برایمان ترشی لیته آورده. همراه ناهار و شام ترشی می خوریم جاتان خالی .کم مانده کنار کره و پنیر صبحانه ترشی هم بگذاریم-چه شود -

نگران آینده ام دوستان .نگران کاری که ترشی با مغز آدم میکند !!نگرانمنیشخند

+این کلمه -خلط مبحث_حالم رو بهم میزنه !

+ گلبهار ; ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
comment نظرات ()