زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

عنوانم نمی آد!

باید جفت گوشهایم را ببرم بندازم دور .آن وقت همین فردا میروم اموزشگاه رانندگی اسم می نویسم .قبض های تلفن و گاز و ...توی کیفم مچاله نمی شود .کتابهای درسی ام  که با همه بی زبانی این روز ها صدایشان در امده را می خوانم و...

گوش که نداشته باشم  دیگر کارهایم را "پشت گوش "نمی اندازم ...

+بدجور از این عادت بد عذاب می کشم .

+ گلبهار ; ۳:٤۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
comment نظرات ()