زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

دختر بودن سخته !

دختر که باشی باید به شنیدن بعضی حرفها عادت کنی .باید عادت کنی به اینکه برایت نسخه بپیچند که "این کار رو کنی ازدواج می کنی " آینده ات را پیش بینی کنند :پسرهای همسن وسال تو دیگر زن گرفته اند ،تو حتما با مرد دوزنه یا زن مرده ازدواج میکنی "

ارزش هایت را به مسخره بگیرند :"انقدر امل نباش ،فلانی قیافه تورو نداشت ولی ازدواج کرده ،دوست پسر پیدا کن برای خودت !!"

و تو نتونی برای تک تک این آدمها توضیح بدی که من دنبال جنس مذکر نیستم که اگر بودم تا الان حتما یکی رو داشتم ، نتونی بگی هزار سال هم بگذره  منتظر کسی هستی که فکرت رو روحت رو عاشق بشه نه جسمت رو به همین خاطره که لزومی نمی بینی هزار قلم آرایش کنی ، لزومی نمی بینی توی کلاسی که تو فقط چادر سر میکنی همرنگ جماعت بشی و چادرت رو برداری ،توی زمونه ای که بیشتر دخترهاش به دوست پسر داشتن افتخار میکنن تو افتخارت این باشه که هنوز به مرد غریبه ای "تو " نگفته ای ،به نجابتت افتخار کنی توی دوره ای که خیلی ها از رابطه های ج ن س  ی شون راحت حرف میزنن و....

وقتی همه این حرفا را نتونی بگی ، وقتی مجبور باشی حرفها را تحمل کنی ، وقتی که  بعضی از این حرفها تموم وجودت رو آتیش بزنه وقتی زورت به ادمهای اطرافت نرسه یکروز می ای دق و دلی ات رو خالی می کنی روی این صفحه مجازی .میزنی خونه ات رو خراب می کنی .سکوت می کنی ...

من رفته بودم که برم ...برگشتم چون اینجا می تونم از رویاهام بنویسم حتی اگر بعضی ها رویاهام رو مسخره کنن .حتی اگر مردی که من می خوام وجود خارجی نداشته باشه.

+ گلبهار ; ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات ()