زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

اشکهای آبکی !

دوباره تکیه ها علم شد ،دوباره عزادار شدیم ، دوباره حسین حسین می کنیم و به سر و صورت می زنیم.دوباره ...

دوباره همان آدمهای قبلی هستیم .بازهم دروغ می گوییم ، بازهم غیبت می کنیم .امام حسین در مقابل ظلم ایستاد .امام حسین مظلوم بود و ما ...ستمگران کوچک !

ستمگر کوچکی را می شناسم که مادر  7پسر است .هربار هرپسری عاشق شده ، جوانی کرده ،دلش لرزیده ،خواسته زن بگیرد مادر رفته خواستگاری ایراد گرفته : قدش کوتاه است ، دماغش بزرگ است ،پدرش فلان است و...

پسرها عطای زن گرفتن را به لقایش بخشیده اند .مادر خوشحال است که پسرهایش را برای خودش نگهداشته .مادر حتما امام حسین را خیلی دوست دارد ،گاهی حتی شاید نذری می دهد ،اشک میریزد و...

اما نمی داند ستمگر است .به نام مادر بودن ظلم می کند وامام حسین در مقابل ظلم ایستاد و شهید شد ....

+ گلبهار ; ٧:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات ()