زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

دیر کرده ا ی

چهل نامه کوتاه به همسر آینده ام :نامه نهم 

"این روز ها حوصله خودم را هم ندارم چه برسد به تو که اگر ببینمت ...به تو که گذاشته ای بعد از 20و چند سال آمده ای ...روز های مدرسه نیامدی ان وقتهایی که بچه های کلاس درباره نامزد و دوست پسر و عاشق و معشوقشان وراجی می کردند و نامه عاشقانه هایشان را به رخ هم می کشیدن ان موقع تو نبودی ...وقتی دانشگاه قبول شدم نبودی که قلبم تند بزند  برای دادن خبر قبولی به تو و ذوق کردن هایت  و  تبریک شیرین از طرف تو و...(سانسور! ) ...روزهای تولد مرا سرد و بیروح کردی به خاطر جای خالی کادویی که ندانم چیست و دل دل کنم به خاطر باز کردنش ...تو باعث شدی من طعم شیرین  داشتن گوشی را حس نکنم وقتی که قرار نبود اس ام اسی از تو داشته باشم ...

این روز ها حوصله خودم را هم ندارم چه برسد به تو که خیلی دیر قرار است بیایی .تو که تمام روز های خوب مرا تک نفره کردی.."

شد به وبلاگستان .

+ گلبهار ; ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢
comment نظرات ()