زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

دونفره ها

سه شنبه هفته قبل دوباره بااکیپ دخترای مجرد فامیل رفتیم قم و جمکران .دفعه قبل برای اولین بار نشستم برای امام زمان عریضه نوشتم و چیزهایی که می خواستم را براش لیست کردم .ماها خیلی باحالیم .توی طول سال اصلا یادمون میره امام زمانی هم هست ولی موقع حاجت خواستن....
خواهری می پرسه  : عریضه نوشتی ؟

می گم :امام زمان حالا اون یکی ها رو مستجاب کرد موند لیست جدید ؟بذار تکلیف اون یکی عریضه روشن بشه  بعد !(آیکون بچه پررو )

                                                  **************

توی مسجد جمران زیراندازانداختیم درست روبروی در ورودی مسجد و حوض وسط .اون وسط همه حواسشون به مسجد ودعاو نماز گرمه من هی چشمم می خوره به دختر و پسرای جوونی که معلومه تازه نامزدکرده اند  و خوش خوشان توی مسجد راه میرن انگار اومدن شانزلیزه !

می گم :خدایا تو که  می دونی ما دلمون دونفره _زیارت دونفره ،شام دونفره ، قدم زدن دونفره وبقیه دونفره ها رو- می خواد اینا روفرستادی دست در دست هم جلومون رژه برن عذاب روحی و روانی بدی بهمون ؟خدایا داشتیم ؟(آیکون لب و لوچه آویزون)

                                                         *****

دوره دانشگاه یکی از دوستام یه خواستگارداشت که راننده مینی بوس بود .تو دوره خواستگاری دوستم همش می گفت :چقدر مینی بوس زیادشده .

می گفتم :مینی بوس زیاد نشده تو انقدر فکرت پیش راننده مینی بوس مزبوره !که همه ماشین ها رو مینی بوس می بینی! 

شده حکایت من که همش دختر پسرای نامزده کرده رو می دیدم  !

+ گلبهار ; ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
comment نظرات ()