زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

قیافه

دقت کردین  تا کسی شوهر می کنه و یا زن می گیره  اولین سوالی که پرسیده میشه اینه :شوهر (یا زنش  )خوشگله ؟!

خواستگار که می آد و میره اولین نظر اینه :قیافه اش خوب بود !

رفته ایم عید دیدنی خانه یک تازه عروس و داماد ،بیرون که می آییم همه می گن :شوهرش از خودش خوشگل تر بود !

نمی گم این جور فکر کردن بد یا خوبه چون خود من هم دچارش هستم .توی تاکسی یا اتوبوس و ...تا می فهمم رفتار دختر و پسری مشکوک و نامزدانه است اولین چیزی که دقیق می شوم قیافه آنهاست .اگر قیافه دختره جذاب باشد که هیچی .اتفاقه خاصی نیفتاده .ولی وای به روزی که دختره بدقیافه باشد .همه اش این سوال مزخرف نوک زبانم است که پسره چرا با این ازدواج کرده ؟تا جایی که می خوام برم جلو از پسره بپرسم :تو چرا اینو گرفتی (سوالی کاملا خانه زنک )

انگار در ذهن همگی ما این مسئله جا گرفته که دختری ازدواج می کند لزوما خوش قیافه و جذاب است و اگر دختری تا بحال ازدواج نکرده پس زشت و بدترکیب است .

سوال امتحانی :به نظر شما مسئله مطرح شده صحیح است ؟(با ذکرمثال !!)

+ گلبهار ; ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
comment نظرات ()