زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

دانشگاه آزاد

چهل نامه کوتاه به همسرآینده ام .نامه چهارم :

"همسر عزیزم .حیف که در این روزها کنار من نیستی تا پز مرا به فک و فامیل بدهی .آدم زنش دانشجوی کارشناسی ارشد آن هم دانشگاه آزاد !باشد آن وقت پز ندهد؟نه خیال کنی بدون آزمون رفته ام دانشگاه .نه خیر امتحان داده ام .در این اوضاع که مردم به نان شب محتاج اند باید هم پز بدی زنت دانشجوی دانشگاه ازاد است .هر جا بگویی دانشگاه آزاد جور دیگری نگاهت می کنند .بابا مایه دار!!می روی قاطی طبقه مرفه جامعه .با کلاس می شوی برای خودت .آدم میلیون میلیون خرج درس اش کند کم چیزی نیست که ...شهریه میلیونی می دهی بروی دانشگاه استاد محترم بیاید  یک ربع از یک ساعت کلاس را خاطره تعریف کند .حیف که این روزها نیستی پز مرا بدی و ببینی چه پدری از من در آمده بابت دادن هزینه خاطره گویی استااااااااد محترم دانشگاه آزاد "

+ گلبهار ; ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
comment نظرات ()