زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

به افتخار مردها!

تو زمونه ای که می گن آدمها گرگ شدن و منتظر تا همدیگررو بدرند ،تو زمونه ای که سوار تاکسی که می شی راننده اگه 50تومن پولت کم باشه ازت نمی گذره ،تو زمونه ای که  همه چی با ترازوی دلار اون هم لحظه ای سنجیده می شه دیدن یه ادم جوانمرد حسابی حالت رو خوب می کنه .

پیرزنی اومده بود دفتر بابت کاری و هزینه سندش چیزی نزدیک به 40هزار تومن شد .یعنی معادل یارانه  یه نفر !!!-هزینه ها تو جیب من نمیره نگین گرون حساب می کنی -پیرزن بیچاره که فکر این هزینه رو نمی کرد چیزی نداشت که بده .همراهش هم نداشت یا نمی داد !!!پسر جوونی حدودا 20ساله که برای کار دیگه ای اومده بود گفت من می دم !

گفتیم :می شناسی اش ؟گفت :نه .

گفتیم پس چطوری پولت رو پس می گیری .گفت :مهم نیست !!

پ.ن:شما بودین ندیده و نشناخته پول یارانه تون رو!!به آدمی که نمی شناسین می دادین ؟خدایی اش می دادین ؟ همچین آدمی دست مریزاد نداره ؟

 

+ گلبهار ; ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
comment نظرات ()