زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

سنت پیامبر

روحانی محل به پیرمردی از فامیل که سنی از او گذشته و داماد و عروس و نوه دارد گفته بود :تو به زنهای بیوه مدیونی که انها را برای خودت صیغه نمی کنی .چرا به سنت پیامبر عمل نمی کنی ؟؟

در جواب این روحانی محترم به نظر شما چه باید گفت ؟ما قرار است اسلام را از این آقا یاد بگیریم ان وقت ایشان و امثال ایشان از اسلام فقط تعدد زوجات پیامبر را دیده و می شناسد و به مردها یاد می دهد .حاج اقای محترم شمایی که لباس اسلام به تن داری حواست هست هر چه بگویی و بکنی به پای اسلام نوشته می شود .پس لطفا کارهایی که خودت به نام اسلام میکنی و احتمالا خیلی هم بابت ان بهت  خوش می گذرد !!!به نام اسلام برای دیگران تجویز نفرما .حاج اقای عزیز اگر پیامبر زنهای بیوه را صیغه می کرد مطمئنا  برای هوا و هوس  نبود .برای پیشرفت اسلام و اینکه در بین قبایل ان روزگار پایگاه داشته باشد بود همین ها را شما به ما گفته اید .امروز برای چه مصلحتی مردها باید زنها را صیغه کنند .پیرمد 70ساله که زن و بچه هم دارد برای کدام نیاز باید زنها را صیغه کند مگر برای هواو هوس .همه مردهای این دوره می توانند مثل پیامبر باشند که شما سنت پیامبر را برایشان یاد اوری می کنید .در ثانی مگر سنت پیامبر فقط تعدد زوجات بود ؟؟واقعا فقط همین سنت از پیامبر برای ما مانده؟

+ گلبهار ; ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
comment نظرات ()