زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!

آقای متاهل

آقای متاهل دوباره اس ام اس داده :«درویشی را پرسیدند بهشت بهتر است یا رفیق ؟درویش خندید و گفت :بهشت بی رفیق جهنم است .»شما جای من بودید با مرد متاهل خوش تیپ ،در کار بساز و بفروش آپارتمان ،جوان و خوش مشرب ;که بهتون اس ام اس های عاشقانه میده چه برخوردی می کردید ؟

الف) به خاطر کمبود خواستگاران خوب  و توانایی تحمل هوو،رک و راست ازش می پرسیدید :کی می آی خواستگاری من؟

ب)به خاطر انقراض نسل خواستگاران به دردبخور و ناتوانی در تحمل هوو،رک وراست ازش می پرسیدید :کی زنت را طلاق میدی و می آی خواستگاری من ؟

ج) بازهم به خاطر کمبود خواستگاران خوب  و البته نا توانی درتحمل هوو،هیچ چی بهش نمی گفتید.

د) ) بازهم به خاطر کمبود خواستگاران خوب  واز روی بدجنسی و البته ادب کردن این جنس مردان تماس تلفنی دوستانه ای با زنش برقرارمی کردید و آمار شوهرش را به او می دادید.

ه)هیچکدام .

+ گلبهار ; ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات ()