زندگی می بافم

کاش گوشه‌ای را که سهم توست زیباتر از آنچه باید ببافی!!!
» سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٤ :: وبلاگ جدید
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٤ :: ***
» پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤ :: 2
» یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤ :: سلسله مباحث گلی جان !!
» جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤ :: این روزها
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤ :: توی بزرخ دل کندن و دل دادن به خانه جدید
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ :: من چی بپوشم ؟!
» چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤ :: خونه باید سبز باشه !
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: از ماست که برماست
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: الان اینطور فکر می کنم ...
» شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ :: گزارش
» جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤ :: اولین بار
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ :: بذارین سرم رو بکوبونم به دیوار !!
» پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤ :: خیریه وبلاگی
» سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: خوبم
» جمعه ۱٥ خرداد ۱۳٩٤ :: ...
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: این آدمها
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: خیلی چسبید !
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: این روزها
» دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ :: اگه بتونم
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: جور دیگر
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: از خوشی های کوچک
» جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: التماس دعا
» چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳ :: دیگه تکرار نمیشه !
» شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳ :: سکوت
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: بله یا خیر ؟!
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: شرح حال
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: آنچه می دانیم
» چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳ :: شوهر شاعر مسلک می خواستم !
» چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳ :: چون گفتم نه طلبکار شد !
» دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳ :: شال برای یار !
» دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳ :: تنهایی
» سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳ :: راه های فرعی رو ولش کن !
» شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳ :: بدو بدو جایزه !
» شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳ :: 4پرس کوبیده قرار بود بدم -به خیر گذشت !
» جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳ :: مقایسه ممنوع !
» سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳ :: می دونم مردها اینطوری ان ،ولی ...
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳ :: خودم ، بی پرده
» چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳ :: نذری =؟
» شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳ :: ترجیحا اولویه باشه !!
» شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳ :: هم خوب ، هم بد
» دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳ :: از حقایق تلخ زندگی !
» سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳ :: آرزوهای خبیثانه بربادرفته !
» یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳ :: بنویسم یا نه ؟!
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳ :: بهار را عاشقم !
» دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳ :: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟
» دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳ :: مهریه
» چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳ :: آیا خدا برای بنده اش کافی نیست ؟
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ :: ماجرای من
» دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳ :: خودت را بسپار به خدا !
» شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳ :: آن مرد آمد !
» دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳ :: می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را
» چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳ :: هستم هنوز ...
» جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳ :: قدرنشناس نیستم !
» جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳ :: آقای خواستگار
» چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ :: چرا ؟!
» چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ :: می ترسم ...
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: کاش بهم برسیم !
» جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳ :: ورود ممنوع
» دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳ :: فراخوان عمومی
» دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳ :: حواست هست ؟
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: یا خودش بیاد یا ...
» جمعه ٧ شهریور ۱۳٩۳ :: خدایا من را به آشپزی و آشپزی را به من علاقه مند بفرما !
» پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳ :: روز دختر
» سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳ :: آمپاس شدید یعنی ....
» دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳ :: کلمه های کشنده
» شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳ :: خسته ام از آدمهای نقاب دار
» جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳ :: من وایبر می خوام !
» چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ :: که در طریقت ما کافریست رنجیدن !
» چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳ :: با کیا شدیم 80میلیون !!
» سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳ :: دغدغه های من در خواستگاری
» شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳ :: کمی غروغر
» جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳ :: جوانه عشق
» سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳ :: ما اگر خدا بودیم ...
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: ضایع شدن خیلی بده
» جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ :: منو نخور !
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: تکرار نشدنی
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: خودم باشم !
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳ :: چقدر می تواند نیاید
» یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳ :: ورژن خفیف جهنم
» شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ :: همیشه که نباید جواب تکراری داد
» پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ :: خودم را بسپارم به تو
» چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳ :: برای وقتهایی که زندگی سخت میشه
» پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳ :: یا رفیق
» سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳ :: سالی یکی دوبار اتفاق می افته
» یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳ :: نوبت شماست !
» یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳ :: یک عدد مامان کاملا سنتی
» جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳ :: گاهی خدا هم باید بخنده
» شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳ :: سخت ترین کار دنیا
» پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳ :: خنده داره یا گریه دار ؟!
» دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳ :: سلام تابستان
» یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳ :: سرعت تغییرم بالاست
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: سکته نکنید !
» جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳ :: خواب دیدی خیره !
» سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۳ :: تاثیر واژه ها
» دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ :: خدا اجازه ؟!
» شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳ :: آب ندیدیم ...
» پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳ :: خر پول !
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ :: بهترین چال روی زمین چال روی گونه است
» شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳ :: از سری درد های مجردی !
» چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ :: خانه از پای بست ویران است ....
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: خوب کردی بیدارم کردی
» دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳ :: سبد عشق !
» یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳ :: نخند سرت میاد
» پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳ :: امام نقی (ع)
» سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: معمولی !
» جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: گشتم نبود
» پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: برای پنج شنبه ها
» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: خود مردی
» شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: می خواهم خودم باشم
» چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یار پسندید مرا اما ...
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: شما میدونین ؟
» پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: تشنه باش !
» چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: گفته بودم به فال اعتقاد ندارم ؟
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: جز آستان توام در جهان پناهی نیست
» چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳ :: دل خوش سیری چند ؟!
» دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ :: همزاد
» یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳ :: غصه تعطیل!
» یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳ :: آقا ! عجیب دلم گرفته برایتان !
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: هفتمین روز
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: دست از سرم بر نمی داره !
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: من کجا و ...؟!
» یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ :: حرفهایی هست که ...
» شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳ :: هدفمندش کنید !
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳ :: پیش خدا قمپز در نکنید !
» سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: درد حرف نیست ،درد نام دیگر من است
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: چیکار کنم ؟
» یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳ :: اهل کجایی ؟
» شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: به حرفاتون نیاز دارم !!
» جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳ :: اشتباهات من
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: برگشتم
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: قصه این روزهای من
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ :: مرگ چیز خوبیه !
» سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢ :: روزهای خوبی نیست !
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ :: آدمه ،دل داره !
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢ :: التماس دعا
» جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢ :: پوووووووووول
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: تورا از خدا خواسته ام
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: کدوم هدف بوده که بهش رسیدی؟
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: خواستی بیای خبر بده !
» جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢ :: خونه من
» دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢ :: افغانی
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢ :: باید کادو گرفتن برای خودت را یادم بدهی من نابلدم حسابی !
» یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢ :: نازکش خوبی دارم !
» یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢ :: بگم ،نگم !
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ :: نسخه رو کامل بپیچید
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: چرا ؟؟؟؟
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: هیچ کس تنها نیست ؟!
» شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: به زمستون امسال نمیرسه !!
» جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢ :: وبلاگ خدا
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ :: یه کتاب معمولی
» شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢ :: خدا را برای ما آوردی !
» پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢ :: روزهای دم مرگ
» دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢ :: وقتی واقعا دلت لرزید !
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: اصرار نکنید !!
» چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: سنگ اندازی نکنید !
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: ما کار فرهنگی می کنیم !
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: امتحان دارم مثلا !
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: ما دخترهای رویاپرداز دهه شصت
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ :: دنبال ناشناخته هام
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: شب اضافه می آید وقتی تو نیستی
» جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢ :: حالم خوبه
» سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ :: بجنب دیگه !
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: گفتم بهت درس نخون !
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: کاش ...
» سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ :: دلایل کاملا فلسفی برای ازدواج !
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: عادت می کنیم
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: آدم پشیمانی های بزرگ
» شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ :: روزم مبارک !
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: از ظرف شستن بدم می آد
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ :: یکی که نیست
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ :: باید رفت
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: اگه ترشی نخوری !
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: دلم می خواد دختر باشی
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: عنوانم نمی آد!
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: مردباش !!
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢ :: تا این حد معتادم !!
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: برو خواستگاری
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: عاشقانه های فروغ
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: کسی عاشق نشده ؟!
» پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢ :: نذر
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: ما را ببخش
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ :: دختر بودن سخته !
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢ :: نیستم !
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: اشکهای آبکی !
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: وبلاگ زنانه نخون !
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢ :: خواب
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: با تشکر
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: خورد توی ذوقم
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: چیزی که زنها می خواهند
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢ :: زخم هایی که به دل نشست
» یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢ :: برام نامه بنویس
» چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢ :: تهرون تهرون که می گن !
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: لج کرده ام
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢ :: آرزوهای خبیثانه
» دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ :: 29سالگی ام مبارک !
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: عطر تو
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: نسل وبلاگ
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: پا توی کفش مردها نکن !
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: تنهایی آدمها
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: به پسرها حق بده
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: بخت گشا
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: برای خودم و شما
» پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢ :: فارسی رو پاس بداریم !
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: من پاییز رو دوست ندارم !
» جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ :: با موهای خودت بیا !
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: دلم زیارت می خواد
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: و خدایی که در این نزدیکی ست
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: درس خوان میشویم !
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: حال دلم خوب نیست .
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: علت مرگ:موچین!
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: تنهایی هایت را نگهدار
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: اسمم رو دوست ندارم
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: دیر کرده ا ی
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: نذر
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: مردهای قصه ها
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: بازی کاملا وبلاگی !
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: دوستای تهرونی :نیازمند یاری سبزتان هستیم !
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: رژیم دخی
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ :: دونفره ها
» جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: خاله بازی
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: این دهه هفتادی ها !
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: عادت می کنیم
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: اگر ...
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: عشق در وَکَردم !
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: متاهل ها حواسشون باشه !
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: پست زنانه
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ :: چادری بودن دلیل خوب بودن نیست
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: من مال تو نیستم ،من نیمه گمشده تو هستم
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: شب خواستنی ها
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: نیازمندی ها
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: یه شوهرم نداریم
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: شهر خدا
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: فقط به خاطر تو
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: همسایه است ما داریم ؟
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: موسیقی
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢ :: خدای من
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: تکلیف من رو روشن کن
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: سفر نامه
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: دلم چی می خواد
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: غم
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: آش هم می زنیم
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: ابرو
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: سوالات خواستگاری
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: عاشقانه نویس نسل ما رفت
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: صعود
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: وعده و وعید
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: تبریک بنفش
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: زرنگ باش مامان !
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: یعنی چی خب؟
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: ختم سوره واقعه
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: کاندید شهر
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: من چند سالمه ؟
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: عقده ای شدم رفت !
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: از خدا چی بخوایم ؟
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: داستان آشنایی و ازدواج
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ :: یه شوهرم نداریم !
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: از اون حرفها !
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: حق با شماست
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خوشبختی
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آرزوهایی که براورده شد
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بخرم یا نخرم ؟!
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نیمه پنهان ماه
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سیندرلا
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روز زن
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کوزت و خانواده تناردیه !
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: گمشده
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوست پسر :خوب یا بد !
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: عامل پیشرفت
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: نقطه سر خط
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: چیزی که این روز ها می خوام
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: بلیط ماندن
» یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢ :: دخی نامزد می شود 2
» شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: دخی نامزد می شود !
» شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: عادت های کهنه
» چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢ :: چهل نامه کوتاه به همسرآینده ام
» سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢ :: قیافه
» یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢ :: بدت بیاد سرت می آد
» یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢ :: باور اشتباه زنان
» سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: شادبودن
» سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: تصمیم دخی
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: دم همه اونایی که پسته نخریدن گرم !!
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: نیازمندی ها
» پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢ :: سال نو مبارک
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: 7مردی که زنان از آنان بیزارند
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: نقطه ،سرخط
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: اطلاعیه
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: نیمه گمشده
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: برای وقت های فراموشی
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: کفش کالج
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: مادر !!!
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: خسته ام !
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: جدی نگیرید
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: جفت مناسب
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: نظر سنجی : چی بخرم ؟
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: دانشگاه آزاد
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: این روز ها جایت خالی است!!
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: بازم مدرسه ام دیر شد
» چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: من اگر خدا بودم
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ :: زن زندگی
» جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: آلرژی داریم .
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: همسر آینده ام
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: پیشنهاد
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: عشق و دوست داشتن
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ :: سمفونی مردگان
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: آگهی استخدام
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: ختم زیارت عاشورا
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: به افتخار مردها!
» چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: برو عشقت رو پیدا کن
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ازدواج زود یا دیر هنگام
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: نشد که ان یکاد بنویسم
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: اگر ماه بودم
» دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: بقچه دلم
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: مثل من
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: خبر خوش
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: قهرمان پروری ممنوع !
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: از زندگی چه می خواهم
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: بر سر دو راهی
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: حس دوگانه
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: زن که باشی
» شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: یادتونه ؟!
» پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱ :: دخی خانه دار می شود
» دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱ :: خسته ام
» دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: اینک شوکران
» پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱ :: بهترین کتاب
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱ :: التماس دعا
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: یکسالگی وبلاگ
» جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱ :: شروع دوباره
» دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ :: تولد دخی
» یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ :: آگهی استخدام
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: نگرانی
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: قبول نشدم
» پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: سنت پیامبر
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: دسته گل قاپون
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: حیف که نیستی
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: خواستگار پیرزن
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: داماد 7ساله من
» جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱ :: درک گربه ها
» پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱ :: خانم دماغ !!
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ :: عیدش مبارک !
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: دکتر !!
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: خدمت به خلق !!
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ :: زندگی
» پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠ :: زودتر بیا
» چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠ :: آدم نشدیم !
» پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠ :: زندگی کردیم ؟
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: از اعترافات دختران
» شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: شرکت بشین تا بیاد
» پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠ :: داماد آینده
» شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠ :: سوء استفاده
» پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠ :: ماترشیدیم مردتیکه هنوز نیومده !
» پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: جیگرتو بخورم !
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: آقای متاهل
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: برای نیمه گمشده
» شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠ :: رضایت ازدواج مجدد
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: مرد خوب مثل دایناسور می مونه که...
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ :: شیرمو حلالش نمی کنم
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: در تاکسی اتفاق افتاد
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠ :: هزار و سیصد و خورده ای شونه تخم مرغ
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠ :: عند المتارکه
» چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠ :: درسته ترشیدیم ولی ....
» جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠ :: روز تولد
» پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠ :: شروع